פתיחת התפריט הראשי

פתגמים פולניים

רשימת ערכים
"מי שאינו רוצה דבר, עשיר דיו."

דף זה מרכז רשימת פתגמים בשפה הפולנית.

 • "הודאה בשגיאה היא חציו של תיקון המעוות."
 • "אורח רואה בשעה אחת מה שמארחו לא רואה בשנה שלמה."
 • "המצפון הוא קולהּ של הנשמה."
 • "נשרים מתעופפים לבדם; כבשים מצטופפות יחדיו."
 • "הגורל נותן והגורל לוקח."
 • "גלגלו של הגורל סובב לעולם."
 • "מי שאינו רוצה דבר, עשיר דיו."
 • "אלוהים משלם; אך לא שכר-עבודה שבועי."
 • "הנפש חפצה, אך הגוף חלש."
 • "הדלי משמש למים עד שידיתו נשברת."
 • "כלב אוכל אינו נובח."
 • "במקום שבו ישנם שישה טבחים, אין מה לאכול."
 • "אלוהים נענה למי שמתעורר מוקדם."
 • "כל אדם מתפתה לעשות את הרע."
 • "מי שממהר לתת, נותן פעמיים."
 • "גם בלוויה שלי אתה תבכה ככה?"
 • "מי שנמלט נחשב לאשם."
 • "מוטב בתולה אחת מאשר עשר אלמנות."
 • "המזל זורק כסף, אך לא כל אחד תופס."
 • "העקשנות אינה ניתנת לריפוי."
 • "לא כל מה שמותר הוא מקובל."
 • "אל נא תהלל את היום לפני שקיעת החמה."
 • "אל נא תאמר 'למעלה' לפני שקפצת."
 • "צלחת מקושטת איננה משמשת לאוכל."
 • "הפזיזות גורמת לבזבוז."
 • "חפש ומצאת."
 • "המשך ללמוד, כי הלימוד הוא מפתח לעוצמה."
 • "מי שאינו עוזר, מוטב שיפנה את הדרך."
 • "טיפשים לא שותלים – הם צומחים לבד."
 • "כאב הבטן וכאב הראש הם החברים הטובים ביותר של התלמיד."
 • "חזיר חי עשוי לברוח."
 • "אהבה ללא קנאה כמוה כפולני ללא שפם."
 • "אם העז לא הייתה קופצת, היא לא הייתה שוברת את הרגל."
 • "הטוב שבנכסים הוא מצפון נקי."

ראו גםעריכה

קישורים חיצונייםעריכה