תבנית:QM02D20Y2007

"כל דבר שהוא אנושי חשוב יותר מאהבתנו ליפה, למוזיקה, לציורים." ~ פאבלו קזאלס