תבנית:QM04D12Y2006

"הבערות היא לילה של המחשבה, אך לילה ללא כוכבים ולבנה." ~ קונפוציוס