תבנית:QM05D21Y2006

"אתם גרמתם לפחד הגדול ביותר שידע אי פעם האדם, והוא הפחד הנורא מכל – הפחד להביא ילדים לעולם." ~ אדוני המלחמה, יהונתן גפן לפי בוב דילן