תבנית:QM05D24Y2007

"מה הטעם לחיינו? מהו הטעם לחיי היצורים בכלל? לדעת תשובה לשאלה זו - משמעו להיות דתי." ~ אריק איינשטיין