תבנית:QM05D2Y2007

"ההנאה היא גוף משוחרר מכאב, ונפש משוחררת מצער." ~ אפיקורוס