אפיקורוס

פילוסוף יווני

אפיקורוס (ביוונית: Επίκουρος), פילוסוף יווני, חי בין השנים 343-273 לפני הספירה. מייסד האסוכלה האפיקוראית.

פסל של אפיקורס במוזיאון הלובר

כלליעריכה

 • "מי שאינו מסתפק במועט, לעולם לא יהיה מרוצה."
 • "נעים יותר לתת מאשר לקבל."
 • "אל לנו להתבונן במה שאדם אוכל, אלא עם מי הוא אוכל."
 • "כל אחד מאתנו עוזב את החיים כאילו נולד זה עתה."
 • "אדם בעל מצפון שקט אינו מוטרד ואינו מטריד את הזולת."
 • "ההנאה היא גוף משוחרר מכאב, ונפש משוחררת מצער."
 • "כאשר אדם שלם עם עצמו, הוא רוכש את הטוב שאין לו ערוך, שהוא החופש."
 • "בין התשוקות האנושיות אחדות טבעיות ונחוצות, אחרות טבעיות אך לא נחוצות, ועוד אחרות שאינן טבעיות ואינן נחוצות."
 • "החוכמה משחררת; היא מלמדת אותנו לשאת בצרותינו באמצעות שביעות רצון מן הדברים הפשוטים שבחיים."
 • "ברור הדבר כי שיחות ארוכות או שיחות קצרות מגיעות אל אותה מטרה."
 • "דבר אינו יכול לגרום סבל למי שיודע להסתפק במועט."
 • "הסתר את חייך."
 • "נפש רעה גאה בעת רווחה, ונכנעת בעת צרה."
 • "לפעמים הפחד מן המוות גורם לאנשים למות."
 • "אילו האלים היו נעתרים לבקשותיהם של בני אדם, האדמה הייתה הופכת לשממה; כי אנשים מבקשים דברים רבים המזיקים למין האנושי."
 • "הדרגה העליונה של אושר היא בחוסר כל רע."
 • "מבין כל הדברים שהחכמה מספקת לחיי אושר מלאים, אין נכס גדול מן הידידות."
 • "הצדק על פי הטבע הוא חוזה הדדי תועלתני שלא להזיק לאחרים ולא להינזק."

מתוךעריכה

מכתב למננסהעריכה

 • " אנו אומרים שההנאה היא העיקרון ומטרת החיים המאושרים, כי ההנאה היא זו שבה הכרנו כטוב הראשון והתורשתי מלידה. ממנה אנו מתחילים לשפוט את כל הטובין, אם לקבל ואם לדחות."
 • "לא ניתן לחיות חיי הנאה מבלי לחיות בתבונה, ולא ניתן לחיות באופן טוב וישר מבלי לחיות בהנאה. מי שאין בידיו האמצעים לחיות בתבונה, כלומר: באופן טוב וישר, אינו יכול לחיות חיי הנאה."
 • "חוסר הנאה אינו רע כשלעצמו, אך הגורמים המאפשרים הנאות מסוימות מביאים להפרעות יתרות שהן רבות יותר מן ההנאות."
 • "אפיקורוס למננסה שלום. על כל אדם לא להתמהמה לעסוק בפילוסופיה בנעוריו, וגם בזקנתו לא להתייגע לעסוק בה. כי אין איש שעבורו מוקדם או מאוחר מדי להבטיח את בריאות נפשו. ומי שאומר שזמנה של הפילוספיה עדיין לא הגיע, או שכבר עבר זמנה, דומה למי שאומר, בדברו על האושר, שזמנו עדיין לא הגיע, או שהאושר כבר אינו בנמצא."
 • "התרגל נא לחשוב שלמוות אין כל קשר אתנו, כי כל הטוב וכל הרע נמצאים בתחושה; אך המוות הוא שלילה של התחושה: מכאן נובעת הכרה נכונה בעובדה שהמוות אינו קשור אתנו."
 • "מטרתן של כל פעולותינו היא להרחיק מאתנו את הכאב ואת הסבל."
 • "ההנאה היא תחילתם וסופם של חיים מאושרים."
 • "מי שמבין כי אין לפחוד מן העובדה של חוסר חיים, אינו פוחד מן החיים."

פתגמים וטיקנייםעריכה

 • "לא הבטן היא זו שאינה יודעת שובעה, כפי שרוב האנשים אומרים, אלא הדעה המוטעית על חוסר הרוויה שלה."
 • "אל נא תעשה דבר בחייך שיגרום לך לחשוש כי שכנך יידע עליו."
 • "אל נא תקנא באיש; הטובים אין זה לזכותם שיקנאו בהם, והרעים ככל שגדל עושרם יותר הם מושחתים."
 • "עלינו להשתחרר מן הכלא של ענייני יום-יום, פרטיים וציבוריים."

על אלוהיםעריכה

 • "האם אלוהים מסוגל למנוע רשע, אך לא רוצה? - אם כך הוא אינו רחום או מטיב, אלא מלא זדון."
 • "האם אלוהים מסוגל למנוע רשע, וגם רוצה? - אז מנין מגיע רשע לעולם?"
 • "האם אלוהים לא מסוגל למנוע רשע, אך רוצה למנועו? - אז הוא אינו אומניפוטנטי(כל יכול)."
 • "האם אלוהים לא מסוגל למנוע רשע, וגם לא רוצה למנועו? - אז מדוע לשבח שמו כאלוהים?"

קישורים חיצונייםעריכה

  תמונות ומדיה בוויקישיתוף: אפיקורוס