תבנית:QM05D4Y2007

"אדם בעל מצפון שקט אינו מוטרד ואינו מטריד את הזולת." ~ אפיקורוס