תבנית:QM06D17Y2006

"עלי לסבול את קרבתם של שנים-שלושה זחלים אם רצוני להכיר פרפרים." ~ הנסיך הקטן