תבנית:QM07D10Y2006

"לעתים קרובות אני חולם חלום זה המוזר והחודר, על אישה בלתי מוכרת שאותה אני אוהב, ואשר אותי אוהבת." ~ פול ורלן