תבנית:QM07D31Y2005

- "המרחם על אכזרים, סופו להתאכזר אל רחמנים" ~ חז"ל