חז"ל

"חכמינו זכרם לברכה" – המנהיגים הרוחניים וההלכתיים של עמ"י לאחר חתימת המקרא בימי אנשי כה"ג ובעיקר מתקופת בית שני ועד לחתימת התלמוד הבבלי

חז"ל (ראשי תיבות של חכמינו זכרם לברכה‏‏) ‏הוא כינוי למנהיגים הרוחניים וההלכתיים של עם ישראל מסוף תקופת בית שני ועד סוף המאה ה־6.

תנאיםעריכה

משנהעריכה

עמוד ראשי 
דף ציטוטים מורחב – מסכת אבות
 • "אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש.חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפללים, כדי שיכונו את לבם למקום." ~ מסכת ברכות פרק ה' משנה א'
 • "אם אין אני לי - מי לי? וכשאני לעצמי - מה אני? ואם לא עכשיו - אימתי?" ~ הלל בפרקי אבות,פרק א' משנה י"ג
 • "חז"ל שאלו:איזהו עמק בגליל"? ויענה להם רבי עקיבא:"בקעת גינוסר".
 • "הוי עז כנמר וקל כנשר רץ כצבי וגיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים."

תוספתאעריכה

 • "דוסתאי ברבי ינאי אמר משום רבי מאיר: הרי הוא אומר ביצחק [=כתוב בתורה לגבי יצחק] "וברכתיך והרבתי את זרעך"; דרש יצחק: הואיל ואין ברכה שורה אלא במעשה ידיו - עמד וזרע, שנאמר: "ויזרע יצחק בארץ ההיא- וימצא!" " ~ תוספתא, ברכות, פרק ו

מדרשיםעריכה

אמוראיםעריכה

תלמוד בבליעריכה

עמוד ראשי 
דף ציטוטים מורחב – תלמוד בבלי
 • "אין מראין לו לאדם (בחלום) אלא מהרהורי לבו." ברכות נ"ה ב'
 • "אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים." ~ בבלי ברכות י"ז א'
 • "אם יאמר לך אדם: יגעתי ולא מצאתי - אל תאמן, לא יגעתי ומצאתי- אל תאמן, יגעתי ומצאתי - תאמן !" ~ רב יצחק, מגילה ו' ב'
 • "אין הברכה שורה לא בדבר השקול ולא בדבר המדוד אלא בדבר הסמוי מן העין." ~ על פי תענית ח' ב'
 • "אין אדם לומד אלא ממקום שליבו חפץ" עבודה זרה י"ט ע"א
 • "כל שאינו מלמד את בנו אומנות מלמדו ליסטות." ~ יהודה בר אילעאי(וצ), קידושין כ"ט א'
 • "איזהו חכם? הרואה את הנולד." ~ תמיד, ל"ב א'
 • "עניי עירך קודמים" ~ רבי עקיבא - בבלי בבא מציעא פרק ה'

תלמוד ירושלמיעריכה

עמוד ראשי 
דף ציטוטים מורחב – תלמוד ירושלמי

ראו גםעריכה

קישורים חיצונייםעריכה

  ערך מילוני בוויקימילון: חז"ל