תבנית:QM08D16Y2005

- "מתנה הניתנת בסבר פנים אדיב הינה מתנה כפולה." ~ תומאס פולר