תבנית:QM08D17Y2005

- "בהלצה טמונה הרבה אמת" פתגם אנגלי