תבנית:QM08D19Y2005

- "חוזקה של השרשרת נקבע ע"פ החוליה החלשה ביותר שלה" ~ פתגם אנגלי