תבנית:QM09D10Y2006

"במקום בו נגמר השכל מתחילה האמונה" ~ עוזי חיטמן, אור לגויים