תבנית:QM09D20Y2006

"אל נא תהיה תלוי באיש, אפילו הקרוב אליך ביותר. אם אדם זה יעזבך שלוות נפשך לא תישבר, וחירותך לא תיפגע." ~ אפיקטטוס