אפיקטטוס

פילוסוף סטואי מיוון העתיקה
"כי הם יהיו כפי שהם."

אפיקטטוס (55- 135 לספירה), פילוסוף יווני סטואי.


 • חופש הוא אי תלותה של המחשבה."
 • "אדם חכם, לא זו בלבד שאיננו מצטער על מה שאין לו, אלא גם שמח בו."
 • "קיימת דרך אחת אל האושר: לוותר על מה שאיננו תלוי ברצוננו."
 • "הבה נחפש את הטוב בתוכנו; אחרת לעולם לא נמצאנו."
 • "האם אינך יודע כי מקורן של כל צרותיו של אדם, איננו המוות אלא הפחד ממנו?"
 • "תמציתה של הפילוסופיה היא בכך שאדם חייב לחיות באופן שחייו לא יהיו תלויים בגורמים חיצוניים."
 • "אדם אחר לא יזיק לך, אלא אם כן תרצה בכך, כל אימת שתעלה בדעתך להיפגע אכן תיפגע."
 • "ביכולתך להיות בלתי מנוצח, אם לעולם לא תיטול חלק בתחרות אשר אין באפשרותך לנצח בה."
 • "אלוהים נתן לאדם שתי אזניים ופה אחד כדי שנקשיב יותר ונדבר פחות."
 • "אל נא תבקש כי הדברים יהיו כפי רצונך, אלא רצה כי הם יהיו כפי שהם, והיית מאושר."
 • " כשם שאיננו מטרה כדי להחטיאה, כך טבעו של הרע אינו נוצר ביקום."
 • "זו קללה לשיבולת שלא להיקצר, ותהיה זו פורענות לאדם שלא למות."
 • "מה שמפחיד אותנו הוא לא המציאות, אלא המציאות כפי שהיא נתפסת במוחנו."
 • "אדם חייב קודם כל להיות חבר טוב לעצמו, ולדאוג לעצמו. שנית, הוא חייב לדאוג לזולתו."
 • "לא המציאות מטרידה את בני האדם, כי אם מחשבותיהם ודעותיהם על המציאות. למשל, המוות אינו דבר נורא כלל;הרי לו היה כזה, אף סוקרטס היה סובר כך. אולם המחשבה שהמוות הוא דבר נורא, היא עצמה הדבר הנורא. אם כן, כאשר דבר מה מעכב אותנו, מטרידנו, או גורם לנו כאב, אל לנו להאשים לעולם מישהו אחר זולת עצמנו, כלומר, את דעותינו שלנו."
 • "באשר לדברים הנוגעים לגוף, טול רק את מה שהכרחי באמת,למשל- אוכל, משקה, ביגוד, בית ומשרתי בית. הסר כל דבר שיש בו משום ראווה או מותרות."
 • "כאשר מחשבה על הנאה עומדת לעיני רוחך, הישמר לך... אל נא תרשה לעצמך להיסחף על ידה. דחה את הפעולה וקח לעצמך פסק זמן. אחרי כן השווה את שני הרגעים: זה שבו תיהנה מתענוגות, וזה שבו, לאחר ההנאה, תתחרט על מעשיך ותאשים את עצמך."
 • "ואשר לגוף, התנהג אך ורק בהתאם לתועלת במובנה המצומצם של המילה, הנוגע לתזונה, לשתייה, לבגדים, לדיור ולמשרתים. שכח נא מכל מה שיש בו מידה כלשהי של מותרות וראווה."
 • "אם תרצה שילדיך, אשתך וחבריך יחיו תמיד, אתה שוטה; אתה רוצה כי מה שאינו תלוי בך יהיה כזה... אם אתה רוצה כי עבדך לא יעשה כל שגיאה, אתה משוגע, כי אתה רוצה שהמגרעת לא תהיה מגרעת כלל... אך אם תרצה להשיג את מה שיש ברצונך, להשיג אותו תוכל. התמסר לכן, למה שיש בכוחך לעשות."
 • "הימנע גם מלעורר צחוק, שהרי מתוך התנהגות זו אתה עשוי להחליק לדרכם של הטיפשים."
 • "אל נא תהיה תלוי באיש, אפילו הקרוב אליך ביותר. אם אדם זה יעזבך שלוות נפשך לא תישבר, וחירותך לא תיפגע."
 • "אל נא תנסה להילחם בטבע, שדן את כולנו למיתה; אלא נסה להשתמש בבינתך כדי לרפא את נפשך, כל עוד אתה חי."
 • "אופיינו והאושר הנובע ממנו, תלויים בכוחנו להתגבר על צרותינו."
 • "כאשר אתה צועד,אתה שם לב פן תדרוך על מסמר או שמא תעקם את רגלך;כך עליך להשגיח פן תפגע ביסוד החושב שבך."
 • "הסבל שאנו מכנים צרה, אינו אלא תרגיל התעמלות שבאמצעותו אנו רוכשים ביטחון עצמי."
 • "האם אינך שומע רעש והמולה? שא בהם למען החיים, היֵה אמיץ וסבלן."
 • "הימנע מסעודות של זרים ושל טיפשים, אך אם תינתן ההזדמנות שים לב שלא תיפול מטה אל דרכיהם. הרי עליך לדעת שאם חברך מלוכלך, מן ההכרח הוא שזה אשר בא במגע עמו יתלכלך גם הוא, גם אם הלה נקי וטהור ביסודו."
 • "אל תרבה לצחוק - לא על דברים רבים ולא בחופשיות יתר."
 • "באשר ליחסי מין, הישאר טהור ככל יכולתך לפני הנישואין. אולם אם תקיים יחסים כאלה, עשה זאת במידה הנאותה והמותרת. אף על פי כן, אל תהיה עוין ואל תוכיח את אלה המספקים את תאוותם המינית וכן אל תתפאר רבות בעובדה שאתה עצמך אינך נוהג כך."
 • "כאשר אתה הולך לפגוש אדם, ובייחוד אחד מהנחשבים למכובדים, שער בנפשך כיצד היה מתנהג סוקרטס או זנון במקרה דומה. באופן זה לא יהיה לך כל ספק איזו התנהגות לנקוט במצב זה."
 • "אלוהים הפקיד אותי עם עצמי."
 • "אתה נשמה קטנה הנושאת סביבה גופה."
 • "לעולם אל תאמר לעצמך: 'לא היה כדי לטרוח',שהרי אלה הם דברים של הדיוט, מי שנפגע מהדברים החיצוניים."
 • "כאשר אתה נועל את דלת חדרך ומכבה את האור, הישמר לעולם לא לחשוב כי אתה לבדך, כי אלוהים אתך."
 • "אם מישהו מדבר בך סרה, השב: 'הוא אינו מודע לכל מגרעותיי, כי הוא מדבר רק על אלה שהוא יודע'."
 • "מדרכו של כסיל להאשים את זולתו בכישלונו; מי שמתחיל להחכים מאשים את עצמו, ומי שמשכיל אינו מאשים איש."
 • "אדם נעשה חופשי, לא באמצעות סיפוקה של התשוקה, אלא על ידי הימנעות ממנה."
 • "אם תוכל, נתב את דבריך ואת דברי חבריך לשיחה ראויה, אך אם במקרה אתה נותר לבד בקרב זרים, היה שקט."
 • "למן ההתחלה סגל לעצמך אופי ודרך התנהלות שעל פיהם תנהג הן כאשר אתה לבד עם עצמך והן בחברת אנשים אחרים."
 • "אל לנו להטות אוזן לרבים, האומרים כי רק בני-החורין ראויים ללמוד דעת, אלא מוטב לנו להאמין לפילוסופים האומרים כי רק מי שלמד דעת, בן-חורין הוא."
 • "זכור נא כי אתה שחקן בתפקיד שהמחזאי הועיד לך: קצר, אם קצר; ארוך, אם ארוך. אם יש ברצונו כי תשחק תפקיד של קבצן, שחק אותו כשורה. הוא הדבר בתפקיד של פיסח, אזרח פשוט, או שופט המדינה. הדבר תלוי בך לשחק היטב את תפקידך, אך הבחירה של התפקיד שייכת למישהו אחר."