תבנית:QM09D23Y2006

"עוד תראה עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה בשנה הבאה" ~ אהוד מנור, בשנה הבאה