תבנית:QM09D27Y2006

עולם בלי יהודים הוא עולם של רובוטים. עולם מת." ~ אפי איתם