תבנית:QM09D28Y2006

"אלוהים נתן לאדם שתי אזניים ופה אחד כדי שיקשיב יותר וידבר פחות" ~ אריק איינשטיין