תבנית:QM09D2Y2005

- "היום אינו בהיר יותר מאשר עמקי הלב" ~ ז'אן רסין