תבנית:QM09D4Y2005

- "האדם הוא חיה שכלתנית" ~ אריסטו