תבנית:QM09D6Y2006

"אדם גם לעצמו הוא זר" ~ שלום חנוך, 'אדם בתוך עצמו'