תבנית:QM10D14Y2006

"אדם גם לעצמו הוא זר" ~ שלום חנוך, מתוך השיר 'אדם בתוך עצמו'