תבנית:QM10D26Y2006

"מי שאינו יודע להגביל את עצמו, לעולם לא יידע לכתוב" ~ ניקולה בואלו