תבנית:QM10D29Y2006

"אנו עושים מלחמה כדי שנוכל לחיות בשלום." ~ אריסטו