תבנית:QM11D17Y2006

"כל הגאונים הם לרוב מלנכוליים." ~ אריסטו