תבנית:QM11D22Y2005

"האלוהות, פירושה: להרחיב את נשמתך עד כי היא שוב מסוגלת לחבוק יקום ומלואו" ~ הרמן הסה