תבנית:QM11D22Y2006

"אדם נעשה חופשי, לא באמצעות סיפוקה של התשוקה, אלא על ידי הימנעות ממנה." ~ אפיקטטוס