תבנית:QM11D24Y2005

"את ארץ ישראל אשר היתה שלנו לקחו הקבלנים, קנו המתווכים" ~ מהשיר "אהבת ציון" שכתב יורם טהרלב