תבנית:QM11D27Y2005

"בשירה יש לנו שליטה על דברים היוצרים והורסים את העולם" ~ גיום אפולינר