תבנית:QM11D30Y2005

"זמן מאושר זה עבר מן העולם; הכל שינה את פניו" ~ ז'אן רסין