תבנית:QM11D6Y2005

"אדם אוהב לדבר על צרותיו, אך לא על שמחותיו. אילו חשב עליהן הוא היה נוכח שבגורלו של כל אדם קיים די אושר." ~ פיודור מיכאילוביץ' דוסטויבסקי