תבנית:QM11D9Y2005

"האמיץ מכונה פזיז בפני הפחדן." ~ אריסטו