תבנית:QM12D10Y2005

"גם כשכותבים שורה שלמה של אפסים, עדיין זה אפס." ~ איין ראנד