תבנית:QM12D29Y2005

"על שלושה דברים העולם עומד: על הדין, ועל האמת ועל השלום" ~ שמעון בן גמליאל