תבנית:QM12D31Y2005

"עוד תראה עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה בשנה הבאה" ~ אהוד מנור