תבנית:QM12D4Y2005

"האדם מטבעו הוא חיה חברתית." ~ אריסטו