תחת השמש הוא ספר מאת שמאי גלנדר על תפיסת החיים וההווה אצל קהלת. הספר יצא לאור ב־2016.


  • "המלצתו של קהלת למצות את החיים במלואם מתבססת על גישה אופטימית."
  • "החיים הם מטרה עילאית שאין למעלה ממנה ואינם אמצעי להגשמת מטרות אחרות."
  • "טענותיו הביקורתיות של קהלת מייצגות דרכים שונות שבהן מתאמץ האדם להימלט מן האובדן והשכחה ולהשיג 'יתרון' או 'זיכרון'."
  • "בגלל שאפתנותו המתמדת לא יסתפק לעולם במה שכבר בשליטתו ולא ייהנה מהישגיו."
  • "הטעות הגורמת להחמצת החיים, מקורה במנוסתו המתמדת ורבת הפנים של האדם מן ההווה, ממה שמצוי בו וממה שהוא מְזַמֵּן."
  • "אמונתו של קהלת משמעה הכרה במהותה של השלמות, הכוללת בין ניגודיה גם את זה שבין האל ועולמו ובין האדם אשר על הארץ."
  • "להימנע מנקיטת עמדה מול השלמות האלוהית ולקבל את מעשי האל ואת דרכיו."
  • "ההשלמה עם הסדרים הקיימים היא היא מהותה של החוכמה והיא גם מהותה של יראת האלוהים. הכרה זו יש לקבלה בשמחה, תוך קיום חיי השגרה על כל מה שיש בהם."

נאמר עליו

עריכה
  • "קהלת, היודע בביטחון כיצד יש למצות את החיים, תוקף את הדרכים השונות שבהן שומטים בני אדם את החיים הטובים מידיהם, מחמיצים את ההווה ונמלטים אל מסלולים המרחיקים אותם מן היכולת לקלוט את הטוב שבעולם." ~ לאה מזור

ראו גם

עריכה