אירוניה

מתאר מצב מסוים ששונה מן המצב שהיה אמור להתרחש לכאורה

דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא אירוניה.