אריסטוקרטיה

אחת משלוש צורות השלטון החיוביות על פי אריסטו

דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא אריסטוקרטיה.