גאות ושפל

השפעת כח הכבידה על גובה פני הים

דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא גאות ושפל.