Under the Shade of a Tree by Kuroda Seiki (Woodone Museum of Art).png

דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא דממה ושקט.


 • "הדממה היא אֵם האמת." ~ בנימין ד'יזראלי
 • "חבל שלשקט אין קהל." ~ אביתר בנאי
 • "השתיקה היא אמנות שיחה נשגבה." ~ ויליאם האזליט
 • "למדתי להעריך את הדממה על מגוון דקויותיה." ~ חניף קוריישי
 • "ככל שאתה שקט יותר, תוכל יותר לשמוע." ~ ראם דאס
 • "האוהבים מבינים האחד את השני בצורה הטובה ביותר כאשר הם שרויים בדממה." ~ אנטון צ'כוב
 • "שעה ארוכה האזין לדברי, אך לא עצר ברוחו להאזין גם לשתיקתי. כי הנה בנקודה זו, יש לי הרבה מה לשתוק." ~ פרידריך ניטשה
 • "שקט הוא לא רק פינוק שנועד לאלה שיכולים להרשות זאת לעצמם. שקט הוא מצרך חיוני לכל אדם שרוצה להיחשף לפחות מידע חזותי." ~ פיקו אייר
 • "לפני שנים לא רבות כל כך, תנועה ונגישות למידע היו הדברים הנחשקים ביותר. כעת, דווקא החופש ממידע והיכולת לשבת בשקט הם הפרס הגדול." ~ פיקו אייר
 • "הדממה – סלעי ומבצרי, בצל כנפיה תסתירני משאון החיים האכזרי הרודף אחרי להמני." ~ דוד שמעוני, כתבים, חלק ג', "בקרן זוית" ד', 5
 • "ובהשתתק כל העולם אשב אביט אל כוכבי; לי אין עולם אלא אחד – הוא העולם שבלבבי." ~ חיים נחמן ביאליק
 • "יָם הַדְּמָמָה פּוֹלֵט סוֹדוֹת, וְכָל הָעוֹלָם כֻּלּוֹ שׁוֹתֵק." ~ חיים נחמן ביאליק
 • "אין דממה מוחלטת, כי זו מוות – והעולם מלא חיים." ~ אליעזר שטיינמן, "צרור מפתחות", "אהבת עולם" ג'
 • "לא, לא אוכל עוד שאת האימה בדומיה, כעופות אצרח מר בנהי וקול תאניה!" ~ מרדכי טמקין, "באלם קול", "בצל ביתי אחסה", עמוד 10
 • "המשכיל בעת ההיא ידום." ~ ספר עמוס, פרק ה, פסוק יג
 • "דע שיכולין לצעוק בקול דממה דקה בצעקה גדולה מאוד ולא ישמע שום אדם כלל רק הצעקה היא בקול דממה דקה וזה יוכל כל אדם..." ~ נחמן מברסלב
 • "במקום שתמה מלכות המילים מתחלת מלכות הדממה." ~ אברהם חן, "במלכות היהדות", עמוד 16
 • "שרים עצרו במילים, וכף ישימו לפיהם. קול נגידים נחבאו ולשונם לחיכם דבקה." ~ ספר איוב, פרק כט, פסוקים ט - י
 • "יקם סערה לדממה ויחשו גליהם." ~ ספר תהלים, פרק קז, פסוק כט
 • "אין קול ואין עונה ואין קשב." ~ ספר מלכים א, פרק יח, פסוק כט
 • "אין אומר ואין דברים, בלי נשמע קולם." ~ ספר תהלים, פרק יט, פסוק ד

ראו גםעריכה

קישורים חיצונייםעריכה

  ערך מילוני בוויקימילון: שקט