נחמן מברסלב

אדמו"ר חסידי

רבי נחמן מברסלב (4 באפריל 1772 - 16 באוקטובר 1810), מייסד חסידות ברסלב.

ליקוטי מוהר"ן מאת רבי נחמן ברסלב, מהדורה מ־1811

אמרותיו

עריכה
 • "עיקר הדיבור הוא הנפש." ~ ליקוטי מוהר"ן נ"א
 • "לפי גדלות הדעת כן נתרבה השלום." ~ לקוטי מוהרן
 • "השכל הוא אור גדול."
 • "היכן אני בעולם?" ~ מעשה מאבדת בת מלך.
 • "יש מפורסמים שעיקר הפרסום שלהם נעשה על ידי מחלוקת."
 • "מחמת חכמתו לא היה לו עם מי לדבר, ולא היה מוצא אכסניה כרצונו, והיה לו ייסורים הרבה." ~ ספורי מעשיות
 • "אי אפשר שלא יחלקו עלי מאחר שאני הולך בדרך חדש שעדיין לא הלך אדם בו מעולם, אעפ"י שהוא דרך ישן מאוד אעפ"כ הוא חדש לגמרי." ~ (שבחי מוהר"ן, עניין המחלוקת א, שם, יז טור א)
 • "אין ייאוש בעולם כלל." ~ ליקוטי מוהר"ן תנינא עח
 • "אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן." ~ ליקוטי מוהר"ן תנינא קיב
 • "אני יכול עכשיו לומר כל חכמי ישראל דומין עלי כקליפת השום. רק שאין לי החוץ." ~ (בניגוד לבן עזאי שאמר "כל חכמי ישראל דומין עלי כקליפת השום חוץ מן הקרח הזה") [בכורות נח א]) ~ חיי מוהר"ן רצ
 • "האש שלי תוקד עד שיבוא משיח." ~ חיי מוהר"ן שו
 • "אָמַר אֵיךְ אֶפְשָׁר שֶׁלּא יַחְלְקוּ עָלַי,מֵאַחַר שֶׁאֲנִי הוֹלֵךְ בְּדֶרֶךְ חָדָשׁ שֶׁעֲדַיִן לא הָלַךְ אָדָם בּוֹ מֵעוֹלָם וְכוּ' [וגם הבעל שם טוב לא, ושום בריאה, לא מזמן קבלת התורה]. אַף עַל פִּי שֶׁהוּא דֶּרֶךְ יָשָׁן מְאד,אַף עַל פִּי כֵן הוּא חָדָשׁ לְגַמְרֵי" ~ חיי מוהר"ן שצב
 • "יש שלושה סוגי חסידים: אחד שרוצה שיריים, אחד שרוצה לשמוע תורה, אחד שבלב שלהם בוער הרבי באהבה." ~ חיי מוהר"ן
 • "אני נהר שמטהר מכל הכתמים." ~ חיי מוהר"ן שלב
 • "אמר שלעתיד יהי' כל העולם אנשי ברסלב. ובל"א [ובלשון אשכנז] אמר בזה"ל לעתיד לבא וועט דיא גאנצע וועלט זיין ברסלביר חסידים." ~ חיי מוהר"ן שלט
 • "אמר העולם לא טעמו אותי כלום עדיין. אלו היו שומעים רק תורה אחת שאני אומר עם הניגון והריקוד שלה היו כולם בטלים בביטול גמור." ~ חיי מוהר"ן שמ
 • "איש הישראלי צריך תמיד להשתכל בשכל של כל דבר." ~ ליקוטי מוהר"ן קמא א
 • "אחר כך לקחה מטפחת מעל ראשה וכתבה עליו בדמעות שלה והניחה אצלו וישבה במרכבתה ונסעה משם." ~ מעשה 'אבדת בת מלך'
 • "רק שלא תישן ולא תשתה יין כי העיקר הוא השינה." ~ ספורי מעשיות
 • "והמראה אדום והריח של יין." ~ ספורי מעשיות
 • "ניצחתי ואנצח." ~ (שיר ידידות שבתחילת חיי מוהר"ן ח"ב)
 • "הראית שזה מעיין וראוי שיהיה בו מים והמראה אדמומית והריח של יין? והלך וטעם מהמעין ונפל וישן מיד עד שבעים שנה." ~ מעשה 'אבדת בת מלך'
 • "והיה רואה אילן ועליו גדלים תפוחים נאים מאוד, והיה מתאווה לעיניו מאוד. ועמד ואכל משם ותכף שאכל התפוח, נפל וחטפו שינה והיה ישן זמן מרובה מאוד."
 • "כשהחכמה בקיומה ובשלמותה אזי יכול להכניע כל הצרים הרודפים אחר ישראל" לקוטי מוהר"ן
 • "עיקר האדם הוא הדעת ומי שאין בו דעת אינו מן היישוב" לקוטי מוהר"ן תנינא
 • "אצל העולם אמונה הוא דבר קטן ואצלי אמונה הוא דבר גדול מאוד." ~ שיחות הר"ן ל"ג
 • "את זה תקבלו מאתי שלא להניח עצמו להעולם להטעות. שלא יטעה אותו העולם." ~ שיחות הר"ן נ"א
 • "בעניין המחשבות הוא פלא גדול וגדולת הבורא יתברך שמו. איך המחשבות מונחים במוח חבילות הרבה מאוד אלו על אלו. וכשאדם צריך לאיזה דבר ונזכר בו, אזי מושך ומוציא אותו הדבר שהיה מונח במחשבה ונזכר בו והדבר פלא..." ~ שיחות הר"ן כ"ה
 • "דע שיכולין לצעוק בקול דממה דקה בצעקה גדולה מאוד ולא ישמע שום אדם כלל רק הצעקה היא בקול דממה דקה וזה יוכל כל אדם..." ~ שיחות הר"ן ט"ז
 • "אני אילן נאה ונפלא מאוד עם ענפים נפלאים מאוד ולמטה אני מונח בארץ ממש." ~ חיי מוהר"ן רמה
 • "אני יכול ללמוד, אני יכול להראות ללמדן הגדול שבגדולים שעדיין אינו יכול ללמוד כלל ואינו יודע כלל, וכן להיפך אני יכול להראות להקטנים שקרובים לה' יתברך ולתורה." ~ שיחות מוהר"ן מ"ו
 • "הכל אומרים שיש עולם הזה ועולם הבא. והנה בעולם הבא אנו מאמינים שישנו, אפשר שיש עולם הזה באיזה עולם, כי כאן נראה שהוא הגיהינום."
 • "היצר הרע דומה כמו מי שהולך ורץ בין בני אדם, וידו סגורה ואין אדם יודע מה בתוכה. והוא מרמה בני אדם ושואל לכל אחד מה אני אוחז, ולכל אחד נדמה כאילו הוא אוחז מה שהוא מתאווה. ועל כן הכל רצים אחריו, כי כל אחד סובר שיש בידו מה שהוא חפץ. ואחר כך הוא פותח את ידו ואין בה כלום. כמו כן ממש היצר הרע שהוא מרמה כל העולם והכל רצים אחריו ומרמה לכל אחד ואחד עד שנדמה לכל אחד שיש בידו מה שהוא חפץ כל אחד לפי שטותו ותאוותו, ואחר כך בסוף הוא פותח את ידו ואין בה כלום כי אין מי שימלא תאוותו אצלו." ~ שיחות הר"ן ו'
 • "יכול להיות שימות אחד בן שמונים שנה ואף על פי כן מת בקיצור ימים לגמריה, כלומר מאחר שלא היטיב את מעשיו, בוודאי כל שנותיו הבל. אין צריכים לחיות אפילו מעט רק שיהיה יפה ונאה." ~ חיי מוהר"ן תקעו
 • "התורה שלי גדולה מאוד והיא כולה רוח הקודש ויכולין לידע ממנה עתידות." ~ שיחות הר"ן קצ"ו
 • "טוב יותר להיות פתי יאמין לכל דבר, דהיינו להאמין אפילו בשטותים ושקרים כדי להאמין גם באמת מלהיות חכם ולכפור בכל חס וחלילה..." ~ שיחות הר"ן ק"ג
 • "טוב להאדם להרגיל את עצמו שיוכל להחיות את עצמו עם איזה ניגון, כי ניגון הוא דבר גדול וגבוה מאוד." ~ שיחות הר"ן רע"ג
 • "כמו שאתם רואים אותי רצוני לומר שבוודאי אתם מחזיקים אותי לצדיק גמור, אף על פי כן לא הייתה העברה משלכת אותי כלל, רק הייתי אחר העברה איש כשר כמו קודם, רק אחר כך הייתי עושה תשובה." ~ חיי מוהר"ן תנג
 • "העולם אומרים שסיפורי מעשיות מסוגל לשינה ואני אמרתי שעל ידי סיפורי מעשיות מעוררים בני אדם משנתם." ~ חיי מוהר"ן כה
 • "עוד יהיה זמן שמי שיהיה איש כשר פשוט, יהיה חידוש גדול כמו הבעל שם טוב." ~ חיי מוהר"ן תנד
 • "לעולם אל יהא אדם זקן. לא צדיק זקן ולא חסיד זקן. הזקנה מידה מגונה היא, חייב אדם להתחדש תמיד, מתחיל וחוזר ומתחיל."
 • "מי שיש לו אמונה חייו חיים והוא מבלה ימי חייו בטוב תמיד. כי כשהולך לו כראוי בוודאי טוב לו. ואפילו כשאינו כך גם כן טוב. כי הוא בטוח שאף על פי כן ה' יתברך ירחם עליו להבא וייטיב אחריתו, כי מאחר שהכל מאיתו יתברך ודאי שהכל לטובה. אבל מי שאין לא אמונה חס וחלילה חייו אינם חיים כלל כי תכף כשעובר עליו איזה רעה אין לו שום חיות כי אין לו במה לנחם עצמו כלל מאחר שאין לו אמונה כלל ואין לו חיות וכו'." ~ שיחות הר"ן נ"ג
 • "עיקר הניסיון של כל אדם בעולם הזה הוא בתאווה הזאת של ניאוף..." ~ שיחות הר"ן קט"ו
 • "ועל לימוד הפוסקים הזהיר מאוד מאוד ביותר מכל הלימודים. וראוי ללמוד כל הארבעה שולחן ערוך כולם מראשם עד סופם כסדר." ~ שיחות הר"ן כ"ט
 • "כי עיקר האדם הוא השכל, ועל כן במקום שחושב בשכל, שם כל האדם." ~ ליקוטי מוהר"ן א', כ"א
 • "נכון אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי. רציתי שתהיו כחיות הנוהמות בלילה לילות שלמים."
 • "יש מנהיגים אשר לא די שאינם יכולים להנהיג את עצמם, קל וחומר שאינם יכולים להנהיג את זולתם והם נוטלים גדולה לעצמם להנהיג את העולם!"
 • "ידוע שלימוד הזוהר מסוגל מאוד מאוד. ודע שעל ידי לימוד הזוהר נעשה חשק לכל מיני לימודים של התורה הקדושה." ~ שיחות הר"ן ק"ח
 • "כשזוכין לדעת השלם אזי יכולין לעשות ולעבוד את ה' יתברך ברבע שעה מה שאדם אחר צריך לעבוד ולהתייגע על זה שבעים שנה." ~ שיחות הר"ן קע"ד
 • "יש עניין שנתהפך הכל לטובה..."
 • "כל מקום שאני הולך, אני הולך לארץ ישראל."
 • "אפילה היא אפילה. הסכנה היא שתשכנע את עצמך שהיא אור."
 • "מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד ולהתגבר להרחיק העצבות והמרה שחורה בכל כוחו, כי כל החולאת הבאין על האדם כולם באים רק מקלקול השמחה."
 • "האדם צריך לעבור על גשר צר מאד מאד, והכלל והעיקר שלא יתפחד כלל." ~ ליקוטי מוהר"ן תנינא מח

ליקוטי מוהר"ן

עריכה
 עמוד ראשי
דף ציטוטים מורחב – ליקוטי מוהר"ן
 • "הנה, מי ששומע נגינה ממנגן רשע, קשה לו לעבודת הבורא, וכששומע ממנגן כשר והגון, אזי טוב לו..." ~ ליקוטי מוהר"ן א', תורה ג'
 • "כי צריך כל אדם לומר: כל העולם לא נברא אלא בשבילי נמצא כשהעולם נברא בשבילי, צריך אני לראות ולעיין בכל עת בתיקון העולם ולמלא חסרון העולם ולהתפלל בעבורם." ~ ליקוטי מוהר"ן א', תורה ה'
 • "כל הצרות והייסורים והגלות אינו אלא לפי ערך חסרון הדעת, וכשנשלם הדעת אזי נשלם כל החסרונות." ~ ליקוטי מוהר"ן א', תורה כ"א
 • "חיים נצחיים הם רק לה' יתברך כי הוא חי לנצח, ומי שנכלל בשורשו דהיינו בו יתברך, הוא גם כן חי לנצח..." ~ ליקוטי מוהר"ן א', תורה כ"א
 • "ואפלו בההסתרה שבתוך הסתרה, בודאי גם שם נמצא השם יתברך" ליקוטי מוהר"ן א', תורה נ"ו.
 • "על ידי ריקודין והמחאת כף אל כף נעשה המתקת הדינים." ~ ליקוטי מוהר"ן א', י'

מיוחס

עריכה

(אמרות אלו הן ניסוח מודרני של רעיונות שהעלה הרב נחמן מברסלב בספריו)

 • "אסור לאדם לייאש את עצמו."
 • "דע כי צריך לדון את כל אדם לכף זכות."
 • "קל יותר להשיא עצה לאחר מאשר לך עצמך."
 • "העולם הנו תערובת של טוב רע."
 • "אני נ נח נחמ נחמן מאומן."
 • "אינך בהכרח חופשי להיות אחר כך מה שהנך עכשיו."
 • "לעתים נמצא האדם במצב המכונה הסתרה בתוך הסתרה, כלומר שנסתר מן האדם כי דבר נסתר ממנו."
 • "הדיבור הוא הדרך היקרה לגלות את פנימיותך, מחשבותיך, רגשותיך ורצונותיך."
 • "הוידוי הוא השער שדרכו יוצאות עברותיו של האדם מתוכו אל החוץ."
 • "האור מגיע לאחר החושך, הגשם לאחר השרב, הגילוי מתאפשר בזכות ההיעדר."
 • "הדאגה והלחץ הם העונש שאנו חווים כאשר אנו מאבדים את הגמישות לזוז ולהשתנות כרצונו של הבורא."
 • "צריך להכריח עצמו בכוח גדול להיות בשמחה תמיד ולשמח את עצמו בכל אשר יוכל."
 • "אדם יכול וצריך להתחיל בכל פעם מחדש, גם לאחר שכבר התחיל."
 • "רוצה לעזור לחברך? התרכז בטוב שבו. הרע המפריע לו יתפוגג ויעלם."
 • "תובנות והארות ללא עשייה מאבדות אט אט את כוח החיים שבהן, נשחקות ומתבלות."
 • "התרגל לעצור ולשאול את עצמך מי אתה ולאן אתה הולך."
 • לב אמנם חשוב, אך אין לו עיניים, לכן יש לצרפו להחלטה אך לא ללכת אחריו."
 • "כאשר אתה חושב שהכול אמור להיות טוב ואתה רואה הרבה רע, חשוב שהכול אמור להיות רע וראה את הטוב."
 • "קצב נשימה עמוק ומתון הוא הפתח אל ההתבוננות."
 • "רוצה לתת? המתן עד שירצו לקבל. אל תמזוג לכוס מלאה, אל תזרע בקרקע שאינה מצמיחה."
 • "מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. הדלק נר קטן בכל חדר חשוך שאליו אתה מגיע."
 • "רוצה להתחיל דבר חדש? עומדת בפניך דלת סגורה ובלתי נראית! המפתח הוא נתינה משלך לאחר."
 • "כאשר אתה זוכה להגיע אל התלהבות השמחה, השלך לתוכה את כל דאגותיך וצרותיך."
 • "להתגבר אין פירושו תמיד לעשות יותר. לעתים להתגבר פירושו להצליח לעשות פחות."
 • "כשאם שאתה לא פותח את דלתך לכל הדופק עליה כך אין אתה חייב להעמיק בכל הרהור מזדמן ולהופכו למחשבה."
 • "התגברות על קושי העומד לפניך כעת היא מקור הכוח לעמוד בקושי אשר יגיע לאחריו."

נאמר עליו

עריכה
 • "רבי נחמן היה אחד ההוגים והמשוררים המבורכים, שעם כל קריאה בספריהם - ולא חשוב כלל כמה פעמים קראת ושבת וקראת - אתה מוצא משהו חדש.[...]אין אתה שוכח דמויות כר' נחמן מברסלב. בכל דור ודור מגלים אותם מחדש." ~ חתן פרס נובל לספרות יצחק בשביס-זינגר

ראו גם

עריכה

לקריאה נוספת

עריכה
 • הכיסא הריק – מציאת תקווה ושמחה: חכמה נצחית מתורת רבי נחמן מברסלב, מכון נחלת צבי, 1996[1]
 • שמחה רז, גשר צר מאוד- אמרות רבי נחמן מברסלב, בית ההוצאה כתר, ירושלים, 1986.

קישורים חיצוניים

עריכה
  תמונות ומדיה בוויקישיתוף: נחמן מברסלב

הערות שוליים

עריכה
 1. ^ יש לשים לב כי בספרון זה לא מדובר בהכרח בציטוטים ישירים, אלא בהתאמות על בסיס דברי הרבי נחמן. לדוגמה, "כי עקר האדם הוא השכל, ועל כן במקום שחושב בשכל, שם כל האדם." (ליקוטי מוהר"ן א' כ"א) נכתב בספרון: "אתה נמצא במקום בו נמצאות מחשבותיך. ודא שמחשבותיך נמצאות במקום בו אתה רוצה להיות."