הורמון

תרכובת כימית המשמשת לתקשורת בין תא אחד (או קבוצת תאים) לתאים אחרים

דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא הורמון.


  • "דמיון עשוי להשפיע על פעילות הורמונלית." ~ ברוך אליצור
  • "טבע האדם הוא תוצאה של מטענו הגנטי, פרופיל ההורמונים האינדיבידואלי שלו והשפעות הסביבה שבה נולד, גדל והתפתח." ~ צבי ינאי
  • "האינפורמציה הזורמת אלינו בלי הרף מן הסביבה דרך חושי הראייה, השמיעה, הריח והמישוש מתורגמת בגופנו לאותות הורמונליים מתאימים." ~ צבי ינאי
  • "כסף הוא כמו הורמונים. זה פשוט מה שאתה מרגיש בכל יום נתון." ~ ג'ניס דיקנסון

בספרות

עריכה