הכרה

היסוד או הכושר האנושי המאפשר לאדם לחשוב, להרגיש ולהיות מודע הן לחוויה האישית שלו והן לסביבתו החיצונית.

דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא הכרה.


ראו גם

עריכה