המצב האנושי

ספר מאת חנה ארנדט

המצב האנושי (באנגלית: The Human Condition) הוא ספר פילוסופיה מאת חנה ארנדט שיצא לאור ב־1958. הספר תורגם לעברית והתפרסם בהוצאת הקיבוץ המאוחד ב־2013.

"את הפעולה אי אפשר אפילו לדמיין מחוץ לחברת בני־אדם."

 • "במונח 'חיי מעש' אני מבקשת לציין שלוש פעילויות אנושיות יסודיות: עבודה (Labor), מלאכה (Work) ופעולה (Action). הן יסודיות משום שכל אחת מהן תואמת את אחד התנאים הבסיסיים שבכפוף להם ניתנו לאדם החיים על פני הארץ."
 • "עבודה היא הפעילות התואמת את התהליך הביולוגי של הגוף האנושי, שצמיחתו הספונטנית, חילוף החומרים שלו ובסופו של דבר התפוררותו כרוכים בצרכים החיוניים שהעבודה מייצרת ומפרנסת בהם את תהליך החיים."
 • "מלאכה היא הפעילות התואמת את חוסר הטבעיות של הקיום האנושי, שאינו משוקע כל כולו במחזור החיים הבלתי פוסק של המין האנושי, ושמחזור החיים אינו יכול לפצותו על היותו בן־תמותה. המלאכה מספקת עולם 'מלאכותי' של דברים, שהוא שונה באופן מובהק מכל סביבה טבעית. בגבולותיו שוכנים חייו של כל יחיד, אבל עולם זה עצמו אמור לחרוג מהם ולהאריך ימים יותר מכולם."
 • "פעולה – הפעילות היחידה המתרחשת בין אנשים במישרין, ללא תיווך של דברים או של חומר – תואמת את התנאי האנושי של הריבוי."
 • "שום חיים אנושיים, אפילו לא חייו של נזיר המתבודד בטבע הפראי, אינם אפשריים ללא עולם המעיד במישרין או בעקיפין על נוכחותם של בני אנוש אחרים. כל הפעילויות האנושיות מותנות על ידי העובדה שבני־האדם חיים יחד, אבל רק את הפעולה אי אפשר אפילו לדמיין מחוץ לחברת בני־אדם."
 • "הצלחנו לרדד את כל הפעילויות האנושיות אל המכנה המשותף של הבטחת צורכי החיים והספקתם השופעת. כל דבר שאנו עושים, אנחנו אמורים לעשות כדי 'להתפרנס'. זהו גזר דינה של החברה, ומספרם של האנשים, בעיקר במקצועות שהיו עשויים לקרוא תיגר על כך, פחת במהירות עצומה. היוצא מן הכלל היחיד שהחברה מוכנה לקבל הוא האמן."
 • "רעיון שלפיו האופנים השונים של מעורבות פעילה בענייני העולם הזה, מצד אחד, והמחשבה הטהורה ששיאה בעיון, מצד אחר, תואמים לשני עניינים אנושיים מרכזיים שונים לגמרי נודע בצורה זו או אחרת מאז החלו אנשי המחשבה ואנשי הפעולה לפסוע בשבילים נפרדים."
 • "התיעוד ההיסטורי מוכיח כי מקורה של הטכנולוגיה המודרנית אינו בהתפתחותם של אותם כלים שהאדם הכין תמיד למען התכלית הכפולה של הקלה על עבודתו ובניית עולם היצירה האנושית, אלא אך ורק בחיפוש הלא מעשי אחר ידע חסר תועלת. כך השעון, אחד המכשירים המודרניים הראשונים, לא הומצא למטרות החיים המעשיים אלא אך ורק למטרה 'תאורטית' ביותר, עריכה של ניסויים מסוימים בטבע."
 • "רגעים בודדים אלה, ויהיו מעשים או אירועים, קוטעים את התנועה המעגלית של חיי היומיום... החומר שממנו עשויה ההיסטוריה הוא הקטיעות האלה – במילים אחרות, היוצא מן הכלל."
 • "הריבוי האנושי, התנאי הבסיסי של הפעולה והדיבור גם יחד, מאופיין בכפל פנים של שוויון והתבדלות או התבחנות. אם בני האדם לא היו שווים, הם לא היו יכולים להבין זה את זה ואת אלה שקדמו להם וגם לא לתכנן תוכניות לעתיד ולחזות את הצרכים של אלה שיבואו אחריהם. אם בני האדם לא היו מובחנים זה מזה – כל יצור אנושי מובחן מכל בן אנוש אחר שישנו, שהיה או שיהיה אי פעם – הם לא היו זקוקים לדיבור או לפעולה כדי שיבינו אותם."

על הספרעריכה

 • "לדעת רבים ספרה התאורטי החשוב הוא 'על המצב האנושי'. בספר זה, שנכתב לאחר שכתבה את 'מקורות הטוטליטריות', ולאחר שהייתה בעקבות הספר הזה לאישיות מפורסמת." ~ אלחנן יקירה
 • "המושגים העיקריים שארנדט מטפלת בהם הם קטגוריות כלליות של המצב האנושי והם מתקיימים כך לכל אורך ההיסטוריה של המערב, כמו למשל היחס בין הפרטי לציבורי, שוויון והתבחנות, דיבור ופעולה, סליחה והבטחה, עבודה, מלאכה ופעולה, מחשבה, רצון ושיפוט, חיי המעש וחיי העיון. מושגים אחרים מופיעים או נעלמים ברגע היסטורי מסוים, כמו היחס בין נצח לאלמוות (המאפיין את יוון הקלאסית) או ההבחנה בין החברתי לפוליטי (המאפיינת את העת החדשה)." ~ אריאלה אזולאי ועדי אופיר

ראו גםעריכה