מאיר שמגר

נשיא בית המשפט העליון הישראלי לשעבר

מאיר שמגר (13 באוגוסט 1925 - 18 באוקטובר 2019) הוא שופט ישראלי. היה נשיא בית המשפט העליון בשנים 1983 - 1995. לשעבר היועץ המשפטי לממשלה.

מאיר שמגר, 2015

  • "ביטויו העיקרי של שלטון החוק הוא בכך שהוא אינו שלטונם של אנשים – לפי החלטותיהם, שיקוליהם ומאווייהם הבלתי מוגבלים – אלא בכך שהוא נשען על הוראותיהן של נורמות יציבות, השוות לכול ואשר מחייבות את הכול במידה זהה."
  • "הפרדת הרשויות נוצרה כדי ליצור איזון בין הרשויות, שכן רק בדרך זו, היינו על ידי מניעת ריכוז היתר של הכוח באופן בלעדי בידי רשות אחת, מובטחת הדמוקרטיה ונשמרת חירותם של הפרט ושל הכלל."
  • "בניה ובנותיה של חברה חופשית, שכבוד האדם הוא חלק מעיקריה, נקראים לכבד את התחושות האישיות־רגשיות של הפרט ואת כבודו כאדם, וזאת מתוך סובלנות ומתוך הבנה כי הדגשים הרגשיים־אישיים ואורחות הביטוי שלהם שונים מאדם לאדם."
  • "אין מגבילים חירותו של אדם אלא על־פי חוק, ואין שוללים חירותו של הפרט אך ורק עקב ההתנגדות, ותהא אף העזה ביותר, לתוכן דבריו."
  • "חופש הדיבור הוא זכות יסוד בעלת חשיבות מכרעת בקביעת אופיו של המשטר, ובלעדיו עלולות להתערער זכויות יסוד נוספות. האינטרס החברתי דורש את חשיפת העובדות ומתן הזדמנויות להתמודד עם דעות ורעיונות שונים, זה תנאי מחייב לדמוקרטיה. מנגד כמובן יש לעתים שיקולים המתנגשים עם חופש הביטוי, כמו ביטחון המדינה והגנה על חיי אדם. האיזון מאוד חשוב, ואסור להפר אותו. ההגנה על העיתונות היא אחת הדרכים לשמור על חופש הביטוי."

נאמר עליו

עריכה
  • "הנשיא שמגר הותיר לדורות הבאים תפיסת עולם שיפוטית מעוררת השראה אשר נבנתה ונתעצבה לאורך השנים הארוכות שהקדיש למדינה כמשרת ציבור. את מורשתו זו מן הראוי כי אנו השופטים נלמד ונשמר ובבוא העת נעביר אותה לדורות שיבואו אחרינו." ~ אסתר חיות
  • "במשך למעלה מחצי עשור עמד בראשו של בית המשפט העליון והודות לפסיקותיו הרבות והתקדימיות, ייזכר לעד כמי שפעל לביצור מעמדו של שלטון החוק וההגנה על זכויות האדם בישראל." ~ אביחי מנדלבליט


נשיאי בית המשפט העליון
משה זמורהיצחק אולשןשמעון אגרנטיואל זוסמןמשה לנדוייצחק כהןמאיר שמגראהרן ברקדורית בינישאשר גרוניסמרים נאוראסתר חיות