גנבה

לקיחת דבר ללא רשות בעליו
(הופנה מהדף גניבה)

דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא גנבה.

זוג נערים גונבים פרי

כללי

עריכה
 • "מי שגונב ביצה, יגנוב פרה." ~ ג'ורג' הרברט
 • "על ראש הגנב בוער הכובע." ~ פתגם עברי
 • "מי שיגנוב את ארנקי, יגנוב דבר חסר ערך." ~ ויליאם שייקספיר
 • "הרווח הוא ברכה, אם אינו נובע מגנבה." ~ ויליאם שייקספיר
 • "ההון הוא עבודה גנובה." ~ אוגוסט בלאנקי
 • "מי שגונב פעם אחת, יגנוב תמיד." ~ ארתור שופנהאואר
 • "הרכוש הוא גנבה." ~ פייר-ז'וזף פרודון
 • "לפעמים נעים יותר לגנוב מאשר לקבל." ~ פרידריך ניטשה
 • "ביסודו של דבר, אנשי כספים הם גנבים שרכשו מן הממשלה את זכות הגנבה." ~ אדמון דה גונקור
 • "מי שלא גנבו ממנו, לא נזהר." ~ פתגם רואנדי
 • "הגנבה היא צדה השני של מטבע הקפיטליזם." ~ מיכאיל זושצ'נקו
 • "ישנם שני סוגים של גנבים: עניים הגונבים מעשירים ועשירים הגונבים מעניים." ~ ויקטור הוגו
 • "גנב קטן עובר על החוק, גנב בינוני מנצל את החוק, גנב גדול כותב את החוק." ~ אנונימי
 • "והגנב והגנבת, וקצותם את ידיהם, גמול כפועלם, משל ומוסר מאת אלוהים, ואלוהים גיבור וחכם." ~ קוראן, פרשת השולחן
 • "אנשים גונבים מאתנו בבורסה כפי שהורגים אותנו במלחמה, באמצעות אנשים שאין אנו רואים." ~ אלפרד קאפי
 • "אתה מוכר עבור שלושת אלפים פרנק מה ששווה חמישה סנט ואומר לעצמך בשלווה: 'זה מסחר' אך לא! זו גנבה." ~ ז'ול רנאר
 • "עד שלא השמיע השם את עשרת הדברות על הר סיני, היו כל הבריות שומרים על רכושם שמירה מעולה, וכיוון שראו הגנבים כך נמנעו מלגנוב. אבל לאחר שציווה השם על הר סיני 'לא תגנוב' והבריות ראו עצמם בטוחים, התחילו עסקי הגנבה לפרוח." ~ רבי שמואל (שמלקי) מניקלסבורג, מתוך "אור הגנוז" מאת מרטין בובר
 • "הגונב מגנב פטור." ~ מסכת בבא קמא דף ז' ע"א
 • "אין הגשמים נעצרין אלא בעוון גזל" ~רבי אמי, מסכת תענית דף ז' ע"ב
 • "רובא גנבי ישראל נינהו" (רוב הגנבים יהודים) ~ עבודה זרה ע א
 • "לאו עכברא גנב אלא חורא גנב." ~ מסכת גיטין, דף מ"ה ע"א. לא העכבר גנב אלא החור (האשמה בתנאים שהביאו לגנבה ולא בגנב.)
 • "כל הגוזל את חבירו שוה פרוטה כאילו נוטל נשמתו ממנו שנאמר 'כן ארחות כל בוצע בצע את נפש בעליו יקח'.[1]" ~ רבי יוחנן, מסכת בבא קמא, דף קי"ט, ע"א
 • "גזל מריש (קורה) ובנאו בבירה (היכל). בית שמאי אומרים יקעקע כל הבירה ויתננו לו. ובית הלל אומרים נותן לו דמיו בשוויו (מחירו בכסף) מפני תקנת השבין." ~ מסכת גיטין, דף ל"א, ע"א
 • "שבעה גנבין הן הראשון שבכולן גונב דעת הבריות והמסרב בחבירו לאורחו ואין בלבו לקרותו והמרבה לו בתקרובות ויודע בו שאינו מקבל והמפתח לו חביות שמכורות לחנוני והמעול במדות והמשקר במשקלות והמערב הנורה בתלתן ואת החומץ בשמן אע"פ שאמרו אין השמן מקבל דלים לפיכך מושחין בו את המלכים ולא עוד אלא שמעלין עליו שאילו היה יכול לגנוב דעת העליונה היה גונב שכל הגונב דעת הבריות נקרא גנב." ~ תוספתא בבא קמא ז ג

הערות שוליים

עריכה